TV-programmet »Uppdrag granskning« visade nyligen ett reportage om den statliga utredningen rörande de apatiska flyktingbarnen. Programmet har följts av en omfattande debatt, även inom läkarkåren. Bl a diskuteras vilken roll som läkare spelat som uppgiftslämnare till utredningen, och om deras utlåtanden tillkommit på ett korrekt sätt.
Programmet i sig ger knappast underlag för att bedöma detta, men det kan ändå finnas anledning att påminna om de regler som läkare har att följa när de avger utlåtanden. Det gäller t ex skyldigheten att noggrant sätta sig in i sakfrågan och endast göra uttalanden som vilar på saklig och professionell grund.
Läkaren får inte påstå mer än vad han/hon har belägg för. Det ska tydligt framgå vad som är utfärdarens egen kunskap och vad som är annan obestyrkt infor-mation – t ex utsagor av »tredje man«.
Reglerna ska självfallet ta till vara patienternas rätt, men man får inte glömma att de också är till för att skydda förtroendet för läkarna! Mycket utförligare skildras reglerna i »Härmed intygas att …«, en broschyr som finns att ladda hem från Läkarförbundets webbplats.