World Medical Association, WMA, hade i helgen sin årliga generalförsamling i Pilanesberg, Sydafrika. Ett ämne som diskuterades var de problem som läkare ställs inför vid behandling av HIV/aids i Afrika. HIV/aids är en global pandemi; statistik från UNAIDS visar att ca 37–38 miljoner människor är smittade, och 60 procent av dem lever i länder söder om Sahara.
Trots att evidensbaserade metoder finns för att förhindra smittspridning och för livsförlängande behandling når dessa inte alla behövande. Förutom bristande ekonomiska och personella resurser är ett av de största problemen att desinformation sprids till befolkningen, och att metoder utan effekt används av icke utbildad personal.
WMA antog vid mötet en deklaration om HIV/aids och läkarnas möjligheter att förbättra situationen. WMA uppmanade i en resolution vid mötet också regeringar världen över att arbeta tillsammans med medicinskt utbildad sjukvårdspersonal och deras organisationer.
Målet ska vara att identifiera och implementera de kritiska steg som behövs för att förhindra ytterligare spridning av smittan och försäkra att diagnostisering, behandling och vård utförs enbart av utbildade läkare och sjukvårdspersonal.