Lars Werkö och Christer Enkvist går på ledarplats i DN i förra veckan till angrepp mot penningsugna läkare som de anser arbetar för lite. Att en pensionerad kollega ser tillbaka på sin verksamma tid med nostalgi må vara hänt, men att en medicinsk rådgivare för Västra Götalandsregionen i så svepande ordalag går till angrepp mot stora delar av läkarkåren är minst sagt häpnadsväckande!
Jämförelsen med 1960-talets medicinklinik och dagens kardiologklinik är helt inadekvat. När Werkö behandlade patienter med hjärtinfarkt så var det morfin och en sängplats under några veckor som erbjöds – det krävde inte så mycket läkarinsatser.
Dagens kardiologer kan erbjuda oändligt mycket mer, kraven är högt ställda på aktiv behandling och snabbt tillfrisknande. Vårdtiden är kort, men de invasiva åtgärderna desto fler. Behandlingsresultaten är mycket goda, vilket inte var fallet för 40 år sen.

Kritiken mot reumatologkliniken är i det närmaste ofattbar – man hävdar att endast 3 av 23 läkare arbetar med patienter. Om så var fallet så vore det imponerande att dessa tre klarar av både allt avdelnings- och mottagningsarbete och dessutom följer Arbetstidslagen!
Det är trist när två kolleger kritiserar utan sakligt underlag. Vi behöver i stället en konstruktiv diskussion kring sjukvårdens problem och möjligheter!