Kampen för en vettig tillämpning för läkarna av Arbetstidslagen måste gå vidare, tiden börjar nu bli mycket knapp. Trots att det bara är en dryg månad kvar tills lagen träder i kraft vet många läkare inte hur arbetstiden kommer att förläggas efter nyår.
Den enda vägen till en bra lösning för alla är att man träffar kollektivavtal på respektive arbetsplats, så att man kan få lokala anpassningar av lagen. Detta krävs dels för att läkare ska få en rimlig arbetsmiljö med tillräcklig vila, dels för att verksamheten ska fungera.
Frågorna måste lösas lokalt, men Läkarförbundet arbetar också intensivt på central nivå för att förmå Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att verka för lokala kollektivavtalsförhandlingar.
Förbundet har också verkat genom kontakter med regeringen och andra politiker samt opinionsbildning riktad till allmänheten. Flera viktiga möten äger rum den närmaste tiden, bl a med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och SKL.
Nu måste det hända något mycket snart om vi ska undvika kaos i sjukvården efter nyår. Följ vad som händer på förbundets webbsida för ATL-frågan: ‹www.lakarforbundet.se/atl›. Senaste nytt hittar ni också på Läkartidningens webbplats. LT