Anpassningen av läkarnas arbetstid till den nya Arbetstidslagen är fortfarande olöst. Det är nu bara två veckor kvar, och läget är fortsatt komplicerat. Stockholms läkarförening har nått en viss framgång då man kunde presentera en partsgemensam tolkning om fortsatt samverkan.
Man är ense om att det kan krävas avstegsavtal för vissa verksamheter, och målet är att träffa överenskommelser före årsskiftet. Där man inte blir klara förlängs de gamla avtalen till 31 mars. I Västerbotten har man också gjort vissa framsteg, men i övriga landet finns inga tecken på att landstingen vill lösa situationen före nyår.
Vid riksstämman sade Lars Dahlberg, vice ordförande i SKLs förhandlingsdelegation, att man ändrat sin syn och att »den som inte håller med om att lokala avsteg kommer att krävas har problem med sin verklighetsuppfattning.« Det är positivt att han nu insett problematiken, men tyvärr är inte hans kolleger inom landstingsvärlden lika kloka.
Lokala kollektivavtal är den långsiktigt bästa vägen att lösa problemen efter nyår. Det är obegripligt att arbetsgivarna nu ser ut att missa chansen att i samförstånd lösa dessa frågor på ett klokt sätt.
Vi borde gemensamt väga samman verksamhetens intressen och de krav som patientsäkerheten ställer med läkarnas behov av en rimlig arbetsmiljö.