Dödsdomen i Libyen mot fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare, anklagade för att medvetet ha infekterat över 400 barn med HIV-virus, har rönt stor internationell uppmärksamhet. Entydiga vetenskapliga bevis har framförts om att barnen infekterades långt innan de åtalade kom till sjukhuset.
Domen visar att det libyska rättsväsendet valt att blunda för vittnesmål från utländsk expertis som riktat stark kritik mot sjukhusets bristande hygien. Missförhållandena har funnits sedan mitten av 1990-talet eller ännu tidigare.

Skulle domen verkställas vore det ett ohyggligt rättsövergrepp mot den anklagade sjukvårdspersonalen. Det skulle också få långtgående konsekvenser för läkare och sjuksköterskor som vill engagera sig internationellt och bidra med sin kompetens i världens utvecklingsländer.
Dessutom – hur många fler barn ska behöva dö medan den libyska regeringen ignorerar det grundläggande problemet med undermålig infektionskontroll vid landets sjukhus?

Vårdförbundet och Läkarförbundet har gemensamt vänt sig till statsminister Fredrik Reinfeldt med en vädjan om att även Sverige ska agera för att de anklagade får en rättvis prövning i Libyens högsta domstol.
Sverige bör även verka för att de drabbade barnen får bästa tänkbara vård. Vi måste också se till att svensk sjukvårdspersonal ska kunna arbeta internationellt utan att känna att de genom sin insats äventyrar sin egen säkerhet. LT