I en artikel i BMJ 2003 föreslogs att om alla över 55 år tog ett multipreparat med acetylsalicylsyra, ACE-hämmare, statiner, diuretika, betablockerare och folsyra så skulle förekomsten av kardiovaskulär sjukdom kunna minska med upp till 80 procent. I entusiastisk ledare förutspådde chefredaktören Richard Smith att detta »polypiller« skulle finnas redan inom tre år och bli en av milstenarna inom preventiv medicin.
Förslaget väckte många reaktioner, även i Sverige, dock mest kritiska sådana. Det var då.

En ledare i veckans nummer av New England Journal of Medicine (2007;356:212) ger Smith delvis rätt. Det finns ett fyra komponentpiller utvecklat i Indien redo för kliniska prövningar. Att opinionen nu är redo för detta beror främst på den explosionsartade ökningen av hjärtsjukdomar och diabetes i utvecklingsländerna, menar ledarskribenten, den indiske kardiologen Reddy.
Polypillret är en praktisk och genomförbar strategi för att minska dessa länders sjukdomsbörda. Enligt en aktuell hälsoekonomisk analys i Lancet skulle kostnaderna för interventionen vara blygsamma men vinsterna enorma.
Även om det främsta incitamentet för allmän primärprevention är utvecklingsländernas situation finns i grunden liknande behov i industriländerna, menar Reddy. Sverige är troligen inget undantag. Många anser att högt blodtryck underdiagnostiseras och underbehandlas även hos oss, och förskrivning till och följsamhet hos dem som får behandling är inte alltid optimal. Problemen ökar ju fler mediciner patienten behöver ta, vilket talar för en enda kombinationstablett.

Det största hindret för polypillret återstår dock. Alla beräkningar och positiva prognoser bygger på extrapolering av befintliga data. Det finns ännu inga studier där man utvärderat följsamhet, säkerhet och effektivitet vid kombinationsbehandling av hela populationer.

»Det finns ännu inga studier där man utvärderat följsamhet, säkerhet och effektivitet vid kombinationsbehandling av hela populationer.«