Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson utlovar 1,35 miljarder kronor för att stimulera utveckling av kvalitet i vård och omsorg av de äldre. Ett prioriterat område är läkartillgång såväl i ordinärt som särskilt boende.
Detta är mycket positivt och något som Läkarförbundet arbetar för. Att våra äldre medborgare ska ha rätt till god hälso- och sjukvård borde vara en självklarhet, men ändå brister det idag på flera sätt.

Äldre med stora medicinska behov får inte alltid den läkarvård som deras tillstånd kräver, och ofta kommer läkarinsatserna in sent. Den äldre patienten hamnar ofta på sjukhusets akutmottagning – kanske helt i onödan. Detta leder till höga kostnader och onödigt lidande.

Läkarförbundet välkomnar ministerns satsning men kräver också att landstingen tar sitt ansvar och verkligen låter de extra pengarna gå till förbättrade läkarresurser för de äldre.
Det behövs fler distriktsläkare i Sverige som har tid för sina patienter. Det behövs geriatriker som kan stå för en kompetensutveckling, forskning och utbildning inom området äldrevård.
Låt inte detta bara bli fagra ord utan ställ kraven på landstingen och regionen att verkligen stärka läkarmedverkan i vården av de äldre!