Regeringsrätten beslöt i förra veckan att en läkare som dömts för barnpornografibrott ska få behålla sin legitimation. Den rev upp kammarrättens beslut.
Regeringsrättens skäl är att läkaren visserligen gjort sig skyldig till brott som svårligen kan kombineras med läkaryrket, men att han efter domen fullgjort sitt arbete på ett bra sätt och hans livssituation har förändrats. Både Socialstyrelsen och HSAN har ansett läkaren olämplig som läkare.
Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd, EAR, anser att personer som begått allvarliga våldsbrott, sexualbrott och brott mot barn inte är lämpliga som läkare. Allmänheten måste kunna känna full tillit till läkarna.
Läkarförbundet kommer att diskutera om nya regleringar behövs. Ska läkare vid anställning i stället kunna redovisa att de inte finns i brottsregistret för denna typ av brott?
Socialminister Göran Hägglund anser att det finns anledning att se över regelverket, vilket vi välkomnar. Trovärdigheten hos hälso- och sjukvården måste vara hög.