Den nya Arbetstidslagen gäller sedan nyår, men Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sticker huvudet i sanden och låtsas som om den inte gäller för sjukvård och för läkare med beredskapstjänstgöring.
Arbetstidslagen är en skyddslag, och även för läkare i beredskap måste det finnas regler. I nuläget bryter alla landsting mot lagen, eftersom läkare, varje dygn, tvingas till avbrott i sin dygnsvila då de är i beredskap.
Att det behövs lokala avtal för att lösa situationen har länge stått klart för Läkarförbundet. Men trots att SKL först kallade till centrala förhandlingar för att lösa frågan och sedan hänsköt frågan till landstingen har det inte i något landsting tecknats ett lokalt kollektivavtal! Däremot har några privata vårdgivare tecknat bra avtal som både berörda läkare och vårdgivare är nöjda med. Det visar tydligt att det går, om bara landstingen vill.
Det kaos vi fruktade i sjukvården har inte uppstått, detta tack vare alla ansvarskännande läkare som ställer upp för sina patienter. Men att vår största arbetsgivare tvingar läkarna att bryta mot lagen är minst sagt ansvarslöst.
Det finns en stor frustration bland läkarna ute i landet över att inte veta vad som egentligen gäller. Att landstingen kallt räknar med att läkarna alltid ställer upp för att bibehålla hög patientsäkerhet är beklämmande – det är usel personalpolitik.
Kan återkallandet av den sk stopplagen bidra till fler privata vårdgivare vore det positivt även ur denna aspekt.