I ett pressmeddelande från Socialstyrelsen med rubriken »Primärvården kan bli navet i framtidens sjukvård« konstateras att fler landsting väljer att arbeta med utökad primärvård, det vill säga närsjukvård.
Man har större fokus på patienten och kvaliteten. Att landstingen och regionerna satsar på primärvård låter lovande och är helt nödvändigt för att hela sjukvården ska fungera på ett bra sätt.
Men det finns fortfarande stora brister när det gäller tillgänglighet och läkarmedverkan i vården av äldre med stora medicinska behov. Och tyvärr har heller inga framsteg gjorts vad gäller den andel av befolkningen som har en fast läkarkontakt.
Läkarförbundet anser att första linjens sjukvård ska byggas ut – den skulle då kunna lösa de flesta av patienternas hälsoproblem. I flera år har landsting och regioner satsat för lite på primärvården, och därför är rubriken glädjande.
Men hur länge ska vi egentligen behöva vänta på den framtid då primärvården verkligen är navet i sjukvården?