Många av Ansvarskommitténs förslag har diskuterats i förväg, och fokus har legat på regionindelningen. Men det finns fler spännande förslag för sjukvården.
Kommittén föreslår ett fortsatt decentraliserat hälso- och sjukvårdssystem, där landstingen skrotas och deras uppgifter övertas av väsentligt färre regioner. Den statliga styrningen renodlas mot normering, och statens kunskapsstyrning samordnas. Regionala kunskapscentra skapas, och staten ges ett tydligare ansvar för nationell utvärdering.
Flera av dessa förslag ligger väl i linje med Läkarförbundets policyprogram »Framtidens sjukvård«, som lades fram 2004.
Utredningen föreslår också en sammanhållen patientlag, där bestämmelser som har betydelse för patientens ställning förs samman. Rätten att välja fast läkarkontakt föreslås bli stärkt och utvidgad genom möjlighet att välja även andra läkare än specialister i allmänmedicin.
Att stärka patientens ställning är bra men förslaget om listning är mindre genomtänkt. Patienterna bör i första hand vända sig till primärvården. Därför ska listning ske hos allmänläkare, som är specialister på de vanliga sjukdomarna.
Lika viktigt är att det i närsjukvården finns andra specialister som samarbetar med allmänläkarna, men tyvärr har nog utredningen missförstått hela poängen med listning.