Vitalis går av stapeln den 28–30 mars i Göteborg. Vitalis är en konferens och en mötesplats för IT inom hälsa, vård och omsorg. IT i vården är en viktig fråga för oss läkare, och Läkarförbundet är representerat i ett flertal debatter på mässan.
Läkartidningens chefredaktör Jonas Hultkvist kommer bla att intervjua ordföranden i Läkarförbundets IT-råd angående förbundets IT-policy, som finns i policyprogrammet »Läkaren, patienten och IT«.

Det är viktigt att läkarprofessionen deltar i Vitalis och framför allt i utvecklingen och införandet av IT inom vården ända ner på verksamhetsnivå. IT är ett verktyg i vården och ska göra vården smidigare och underlätta själva mötet med patienten.
För att IT ska utvecklas i denna riktning måste vi som arbetar inom vården engagera oss i utvecklingen av IT-systemen, så att vårdens behov inte styrs av tekniken utan tvärtom. Då kan IT bli det utmärkta hjälpmedel som vi behöver.