Nej, det var fyra år sedan, och det var den medicinska redaktionen som instruerade Läkartidningens yngre läsare (ST-läkare) att bidra till en helt ny serie som kallades för »Medicinens ABC« (LT 2004;101(23): 1984).
Vilket gensvar vi fick! Jag kan väl inte påstå att serien har slagit riktigt som Beatles en gång gjorde med »Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band«, men »Medicinens ABC« har också blivit en hit. Serien har publicerats kontinuerligt sedan 2004 och är den mest lästa och en av de längsta av Läkartidningens alla serier. Inte mindre än sex ABC-artiklar ligger på listan över förra årets mest lästa artiklar. Så gott som varje gång en ny ABC-artikel publiceras kommer den på 10 i topp (precis som Beatles, faktiskt). Läsarundersökningar har visat att ABC-artiklar har en livslängd på minst 18 månader ute på klinikerna, förmodligen mer. Artiklarna används i grundutbildning, vidareutbildning och som teoretiskt arbete i specialistexamen. En ABC-artikel blir läst, citerad och använd.

Författarinstruktionen för ABC kräver att ämnet är kliniskt relevant och att skribenten anger korrekta sökvägar, evidensgrad och också vilka områden som fortfarande är föremål för kontrovers. Försteförfattaren ska vara ST-läkare, och medförfattaren ska ha handledarfunktion. Arbetet med en ABC-artikel ger en målinriktad och avancerad utbildning i hur man skriver en vetenskaplig artikel, men artiklarna utbildar också läsekretsen. Genom att lämpliga ämnen för ABC rör vardagen för de flesta läkare breddas därmed den vetenskapliga basen utanför universitetsklinikerna.
Läkartidningen har genom »Medicinens ABC« fått nya, unga skribenter, och det lovar gott för framtiden. Nu vill vi ha ännu fler! Fortsätt bidra med roliga, intressanta, vardagliga ämnen, och hör av er till redaktionen.

» Läsarundersökningar har visat att ABC-artiklar har en livslängd på minst 18 månader ute på klinikerna, förmodligen mer.«