För en stor del av Kinas befolkning är traditionell kinesisk medicin inte något komplement eller alternativ utan den enda sjukvård som står till buds.
Att detta är otillräckligt för befolkningens hälsa är dagens kinesiska ledarskap medvetet om. Man har nyligen avsatt närmare en miljard dollar för att modernisera och systematiskt utvärdera den traditionella medicinen. Att inriktningen på denna satsning är kontroversiell bland kinesiska experter framgår av en aktuell översikt i Nature (2007;446:590-591)
Till en del handlar forskningsprogrammet mer om framtida exportintäkter än om den egna befolkningens hälsa. Kinesiska örtmediciner säljs för stora belopp i väst, men försäljningen har börjat dala i USA efter återkommande rapporter om orena preparat och allvarliga biverkningar. Att börja testa och utvärdera preparaten efter västerländsk vetenskaplig standard är nödvändigt för att i framtiden kunna sälja dessa medel globalt.

Där åsikterna direkt går isär är om en utvärdering efter vetenskapliga principer kommer att göra kinesisk medicin till ett alternativ till västerländsk medicin. Grunderna i den kinesiska medicinen, yin och yang, samt läran om de fem elementen och meridianerna är mer filosofi än biologi, anser idag många kinesiska medicinare. ZhangGong-yao, vetenskapsman från Hunan, är ännu mer kritisk. Traditionell medicin är pseudovetenskap, och det kan man inte bygga ett sjukvårdssystem på, skrev han nyligen.

De som ändå är positiva till själva satsningen oroas av kvaliteten på de kommande studierna. För att utvärderingar skall ske i form av randomiserade studier och resultaten publiceras internationellt efter peer review-granskning krävs konkreta direktiv från regeringen. En forskningstradition för öppenhet och kritisk granskning saknas.

»Grunderna i den kinesiska medicinen, yin och yang, samt läran om de fem elementen och meridianerna är mer filosofi än biologi, anser idag många kinesiska medicinare.«