Regeringen lade förra veckan fram ett förslag om att arbetsgivare ska ha rätt att begära läkarintyg för anställda från första sjukdagen. Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrson motiverade bla med att arbetsgivarna då kan ta ansvar och agera i förebyggande syfte.
Visst är det bra med tidiga rehabiliteringsinsatser, men det här är något som arbetsmarknadens parter själva bör få lösa. I många kollektivavtal, tex läkarnas, finns frågan redan reglerad. Om kollektivavtal inte finns kan arbetsgivare ändå begära intyg via Försäkringskassan.
Man måste beakta att flertalet sjukskrivna återgår i arbete utan att rehabilitering behövts. Om rehabilitering skulle behövas är det andra åtgärder som måste sättas in. Vid misstanke om fusk kan arbetsgivare som sagt redan nu begära intyg första dagen.
Den största olägenheten med regeringens förslag är – om många fler arbetsgivare skulle utnyttja möjligheten – att trycket på primärvården ökar kraftigt. Sjukvården har redan problem med tillgängligheten, och därför kan patienter med större behov drabbas.
Å andra sidan har regeringen sagt att man inte tror på en större ökning av intygskraven. Men då så – då finns ju ingen anledning att slå vilt omkring sig i hopp om att någon gång träffa rätt! LT