I slutet av förra veckan träffade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nya avtal med Kommunal, SKTF och SSR. Alla avtalen avser tre år och löper ut 31 mars 2010.
Kommunals avtal bygger på en särskild satsning på lågavlönade kvinnor och är nivåmässigt i paritet med avtalen för hotell- och restauranganställda samt handelsanställda. Nivån ligger på över 13 procent under avtalsperioden. Kommunal är att gratulera till ett bra löneavtal som väsentligt kan bidra till att höja lönerna för lågavlönade kvinnogrupper.
Men de tre avtalen innebär också en central reglering av Arbetstidslagens bestämmelser på ett sätt som inte är tänkbart för Läkarförbundet. Vi är mycket besvikna på den lösning som SKL och de tre fackförbunden kommit överens om när det gäller möjlighet till avvikelse från Arbetstidslagens regler om dygnsvila. Regleringen kan påverka också Läkarförbundets medlemmar, vilket vi under inga omständigheter kan acceptera.
Läkarförbundet kommer att fortsätta förhandlingarna innevarande vecka men kan vid pressläggning inte bedöma tempot och när de kan avslutas.