Läkarförbundet förhandlar nu med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och förhoppningen är att kunna ha ett avtal klart innan det gamla avtalet löper ut. Men problemet som gör att vi ändå inte är alltför hoppfulla är arbetstidsfrågan.

SKL har nämligen med Kommunal och SKTF/SSR kommit överens om nya skrivningar i de allmänna bestämmelserna (AB), gällande dygnsvilan. De nya formuleringarna ger arbetsgivaren mycket stor frihet – regeln om elva timmars dygnsvila kan brytas om verksamheten kräver det, utan någon motsvarande kompensation.
Detta är något som vi inte kan acceptera. SKL agerar ojuste genom att med hyfsade lönenivåer till de andra fackliga organisationerna få dem med på arbetstidsregler som främst drabbar läkarna.

Läkarna och Läkarförbundet måste ha fortsatt inflytande över de egna arbetstiderna. Vi bedömer att den bästa vägen är att i det centrala avtalet reglera att de lokala parterna måste komma överens om hur avvikelser från Arbetstidslagen, ATL, ska hanteras. Det finns stora skillnader mellan olika verksamheter, och lokala avtal kommer därför att se olika ut.
Det finns fler frågor som vi förhandlar om, men i nuläget måste arbetstidsfrågan lösas innan vi kan gå vidare.