Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ajournerade de centrala förhandlingarna i förra veckan, då vi stod alltför långt ifrån varandra. Vi har fört konstruktiva förhandlingar under de senaste veckorna men kunde inte komma fram till en lösning som var godtagbar för båda parter. Vårt nuvarande avtal löper ut 30 juni, vilket innebär att vi prolongerat avtalet med 7 dagars uppsägningstid. Vi är överens om att återuppta förhandlingarna igen 24 augusti.
Den svåraste frågan är hur vi ska lösa läkarnas arbetstider, dvs arbetstidslagens skrivning om 11 timmars sammanhängande dygnsvila. Läkarförbundet anser att lokala lösningar är det enda rimliga och att de lokala parterna själva ska förhandla fram de avtal som krävs.
Vid sammanträde med förbundets förhandlingsdelegation i förra veckan godkändes fyra lokala avtal. Detta visar att det är möjligt att finna lösningar om bara de lokala parterna ges möjlighet att finna modeller som passar för respektive verksamhet. Vi hoppas nu att fler lokala läkarföreningar tillsammans med sina motparter på ett konstruktivt sätt kan finna lokala lösningar. Detta är nödvändigt för att sjukvården ska fungera optimalt.
Trevlig sommar!