Läkartidningen arbetar kontinuerligt för att utveckla tidningen med utgångspunkt i vad läsarna vill ha. Studenterna läser Läkartidningen i mindre utsträckning är färdiga läkare.
Genom läsarundersökningar har vi därför tagit reda på vad de främst önskar av tidningen för att göra den mer attraktiv för dem.
Det handlar om både innehåll och utformning som ska komponeras så att det bättre passar de yngres önskemål. Läkartidningen kommer därför under året att göra en satsning för våra blivande kolleger genom att utveckla en studentbilaga på webben.
Marie Annerstedt, chefredaktör för MSFs tidning Appendix, har fått tidningens uppdrag som studentredaktör.
Läkartidningens studentbilaga ska göras helt av studenter. Den ska ge studenterna ytterligare en möjlighet att engagera sig och utvecklas i sin karriär och utbildning.