Förhandlingarna om ett nytt läkaravtal ajournerades i juni och återupptas igen denna vecka. Knäckfrågan är arbetstidsfrågan, dvs hur regeln om 11 timmars sammanhängande dygnsvila i Arbetstidslagen, ATL, ska hanteras för jour och beredskap. Det krävs avsteg från lagen, och detta måste regleras i kollektivavtal.
Läkarförbundet ser ingen möjlighet att reglera avsteg i centrala avtal – verksamheterna ser alltför olika ut över landet för att det ska vara möjligt att hitta en lösning som passar alla. Fyra landsting har sett samma behov och tecknat avtal med den lokala läkarföreningen.
Det kaos vi förutspådde har tack och lov inte inträffat – det kan landstingen tacka sina läkare för, de har ställt upp för sin verksamhet. Endast i de landsting där man tecknat avstegsavtal har man reglerat hur kompensation för bruten dygnsvila ska hanteras, alla andra bryter varje dag mot Arbetstidslagen.
De 17 landsting/regioner som inte reglerat avstegen från ATL måste nu inse fakta och ta upp förhandlingar med sina lokala läkarföreningar. Det går inte lösa lokala problem centralt!