Det går bra för Läkartidningen. Vi har nu genomfört den andra stora läsarundersökningen sedan vi gjorde om tidningen i januari 2006. Samtidigt som Läkartidningen blev medlemstidning fullt ut, det vill säga den kom nu att ingå i medlemsavgiften.
Nu kan vi dessutom presentera ett nytt utseende på vår webbplats.
Den senast genomförda läsarundersökningen bekräftar och förstärker den förra – läsarna uppskattar sin tidning. Fler än nio av tio instämmer i att den är trovärdig och informativ. Närmare nio av tio, eller 88 procent, anser att Läkartidningen är aktuell. Och andelen läsare som instämmer helt i att tidningen är lättillgänglig har ökat sedan förra mätningen, främst är det de i åldrarna 30 till 49 år som tycker så. Detta sammanfattar också just precis det vi vill vara – trovärdiga, informativa, aktuella och lättillgängliga. Det är inte alltid en redaktions strävan sammanfaller med läsarnas önskemål, men för Läkartidningen tycks just detta vara fallet, och det är vi väldigt stolta över.

Nyss, mitt i sommaren, har vi smugit ut vår nya webbplats i enlighet med ovanstående honnörsord. Den är nu anpassad till tidningens grafiska profil. Den har också blivit smidigare att hantera, vilket gör att vi nu kommer att datera upp den fortlöpande med snabba nyheter. Men vi ska även presentera andra tjänster och funktioner på lakartidningen.se med tiden. Riktigt vilka vet vi inte ännu – vi tar gärna emot förslag.

Trevlig fortsättning på sommaren!