Årets avtalsrörelse för läkarna är åter i gång efter sommaruppehållet. Frågan gäller alltjämt om hur avsteg från Arbetstidslagens regler för dygnsvila ska hanteras i läkarnas kollektivavtal .
SKL har gjort flera försök att hantera frågan på central nivå. Försöken har främst stupat på att det är omöjligt att i en central reglering bedöma effekter i alla tusentals berörda verksamheter.
Det senaste försöket till central hantering innebar att SKL krävde att Läkarförbundet skulle omfattas av den nya regeln i Allmänna bestämmelser § 13, som medger att arbetstagares dygnsvila vid tillfällig avvikelse kan understiga lagens elva timmar.
Det är inte tänkbart att generellt utgå från att alla avbrott i dygnsvilan är tillfälliga och att arbetsgivaren helt disponerar frågan. Enligt lagen måste då kollektivavtal träffas som tillåter att en kombinerad beredskap/dygnsvila bryts för arbete. Avtalet måste också reglera hur den uteblivna dygnsvilan ska kompenseras.
Vi kommer nu att lägga mycket kraft på att få till stånd lokala avstegsavtal. Det kräver dock att landstingen visar intresse och vågar agera som den part de är. Det är destruktivt om de tror att de gemensamt med SKL kan tvinga Läkarförbundet att hantera frågan centralt.
Frågan kan inte ligga olöst hur länge som helst. Förr eller senare kan den tvinga fram åtgärder som varken är önskvärda eller borde behövas för att få den löst.