Evolutionsbiologin har liknande betydelse för förståelsen av medicinen som relativitetsteorin för partikelfysiken. Utan ett evolutionärt perspektiv blir stora delar av människans biologi oförklarliga.
Varför immunsystemet inte klarar vissa virus, varför metabolismen kan hantera svält men inte föda i överflöd, och skillnaden mellan sjukdom och konsekvenserna av att leva i en miljö som vi inte är genetiskt anpassade till förklaras bäst med ett evolutionsbiologiskt synsätt.
En grundläggande vetenskaplig teori, som förklarar mycket av naturens utveckling, är provocerande för ideologier som anser sig ha ensamrätt till alla förklaringar. Fundamentalistiska religiösa grupper har idag starkt fotfäste inte bara i det forna östblocket och USA utan även i Storbritannien, Centraleuropa och Turkiet. Ett av deras primära mål är att få bort evolutionsläran ur skolornas och universitetens biologiundervisning.
Argumentet idag är ofta att darwinismen kränker de religiösa studenternas känslor.
Mot bakgrunden av fundamentalisternas ökande krav på att styra undervisningen är det värt att uppmärksamma EU-kommissionens resolution för evolutionen och mot obskurantism (Nature 2007;449:649). Kreationismen betecknas som ett potentiellt hot mot mänskliga rättigheter och evolutionsläran som en grundläggande vetenskaplig teori. Att undervisa om kreationism på samma villkor som om evolutionen bör motarbetas. Resolutionen är inte bindande för medlemsländerna men utgör ändå en seger för darwinismen.

Att religiösa mörkermän har ett problematiskt förhållande till evolutionsläran är i sekulära samhällen troligen ett mindre bekymmer än den skepsis mot genetik och biologiska förklaringsmodeller som florerar bland upplysta samhällsgrupper – avfärdandet av biologiska könsskillnader som sociala konstruktioner är ett aktuellt exempel.

»Kreationismen betecknas som ett potentiellt hot mot mänskliga rättigheter och evolutionsläran som en grundläggande vetenskaplig teori. Att undervisa om kreationism på samma villkor som om evolutionen bör motarbetas.«