Läkare från drygt 40 länder samlades i helgen i Köpenhamn för General Assembly i WMA, World Medical Association. Jon Snædal, geriatriker från Island, valdes till ny president.
Han kommer under sitt presidentår att fokusera på medicinsk etik och mänskliga rättigheter. Han nämnde speciellt samarbetet med IRCT, International Rehabilitation Council for Torture Victims.

WMA har inlett en översyn av Helsingforsdeklarationen. Synpunkter har redan inkommit från många läkarförbund och andra intressenter, men för att få en bred och öppen revision kommer WMA att inbjuda intressenter till en internationell konferens i vår. Det högt satta målet är att processen ska leda fram till ett nytt dokument för WMA att ta ställning till vid nästa års General Assembly.

Under senare år har kritik riktats mot Kina på grund av handel med organ som tas från dödsdömda fångar. I våras var en delegation från WMA i Kina och träffade kinesiska läkarförbundet och Kinas vice hälsominister.
Därefter har en lag som förbjuder handel med organ antagits. Nu har Kinas läkarförbund i ett brev till WMA skrivit att man kommer att följa WMAs »Statement on human organ donation and transplantation«, som säger att organ från fångar inte får användas för transplantation.