Årets fullmäktigemöte är över, och en första utvärdering antyder att den nya arbetsformen med en förberedande ärendebehandling i utskott är en modell att arbeta vidare med. Inte minst kan noteras att utskottsformen gjorde sitt till för att främja konstruktiva lösningar under de två fullmäktigedagarna.
Med tanke på det stora antalet motioner till årets möte bidrog den nya arbetsmodellen även till att det gick att tidsmässigt hantera den stora ärendemängden. Bearbetningen i de fem utskotten visade sig fungera som man hoppats på, och den fortsatta debatten under andra dagens plenarmöte blev både disciplinerad och saklig.
Ledamöterna själva var också huvudsakligen positiva till modellen, när de före mötets avslutning fick ge sina synpunkter. Fler vågar yttra sig i mindre församlingar, och man kunde välja utskott efter eget intresse, framhölls det.
Problemen man såg var att små föreningar inte kunde »bevaka« samtliga utskott och att enskilda ledamöter med intresse för olika utskotts frågor hade svårt att följa diskussionerna. Detta om mötesformen – men innehållet då? Läs vårt fylliga referat i detta nummer! LT