Denna vecka äger Svenska Läkaresällskapets riksstämma rum i Stockholm. Det är Sveriges största och bredaste mötesplats för medicinsk vetenskap och utbildning, och årets tema är »Livsstil, hälsa och miljö«. Stämman utvecklas kontinuerligt, och totalt genomförs i år närmare 1000 program av olika slag under tre dagar.
Läkaryrket är ett kunskapsintensivt område, och professionen har ett ständigt behov av högkvalitativ fortbildning, något som Riksstämman är ett utmärkt forum för. Förhoppningsvis kan de satsningar som görs vända den negativa trend i besökssiffrorna som setts under några år. Det är mycket angeläget att så många läkare som möjligt bereds tillfälle att delta i denna unika fortbildningsaktivitet på hög nivå.
Ett minimum för fortbildning är, enligt Läkarförbundet, att motsvarande 10 procent av läkarens årsbudget avsätts för detta ändamål. Kan vi få arbetsgivarna att ställa upp på detta innebär det att varje läkare ges möjlighet att kontinuerligt förkovra sig i yrket, för att därmed upprätthålla och utveckla sin kompetens.

Läkarförbundet finns självklart på plats vid Riksstämman och delar i år monter (A 01:10) med Läkartidningen, strax intill Stockholmsmässans huvudentré. Dessutom finns där i år representanter för läkarnas fortbildningsinstitut IPULS. De har nyligen flyttat till lokaler i Läkarförbundets hus, och vi ser fram emot ett spännande och utvecklande samarbete.
Läkarförbundet anordnar flera intressanta symposier, varav tre redan under onsdagen. Ett symposium handlar om hur det nya beslutsstödet för sjukskrivning ska fungera. Vi har bjudit in företrädare för Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att inhämta och diskutera deras syn på beslutsstödets framtida tilllämpning och utveckling. En ung AT-läkare som provat stödet i verkligheten har inbjudits för att berätta om sina erfarenheter.
Ett av förbundets symposier handlar om hur det går med forskningen när allt fler vårdproducenter blir privata – riskerar den kliniska forskningen att komma ännu mer på undantag? Hur säkerställer vi att de som beställer vård också kan beställa forskning?
Under onsdagen arrangerar vi också ett symposium om det som av allmänheten uppfattas som det sämsta med svensk sjukvård, nämligen tillgänglighetsproblematiken. Hur ska vi kunna efterleva prioriteringsriktlinjerna när politiker satsar mer pengar på vårdgarantin än på annan vård som inte garanteras? Riskerar gamla, kroniskt sjuka personer åter att komma i kläm?
Att vara chef är en svår roll i dagens hälso- och sjukvård. Det kan uppstå svåra etiska problem, och på fredag anordnar vi därför ett symposium för diskussion om läkaretiken och chefskapet.
Även Läkartidningen är med och arrangerar tre symposier: »Vem vinner på vinstdrivande vård?«, »Människovärdet i vården« och »Kultursjukdomar, om kulturkrock mellan samhällets attityder, läkekonst och individ«. På torsdag delas priser ut till författarna av årets bästa artiklar i Läkartidningen (Caféscenen, kl 13.30).

Vi vill välkomna alla intresserade att besöka oss i montern, och under stämmodagarna kommer alltid förtroendevalda, personal från förbundskansliet och från Läkartidningen att finnas där för att informera och svara på frågor om verksamheten. I vår monter kommer vi också att presentera Läkarförbundets nya webbplats och Kompetensportföljen.
Varje dag anordnar förbundet dessutom ett lunchmöte på Caféscenen, kl 12.30–13.15. Aktuella ämnen som kommer att tas upp är patientsäkerhet, psykiatri och klinisk forskning. I montern bjuder vi på förmiddags- och eftermiddagsfika. Kom, slå er ner och vila fötterna och diskutera med oss.
Efter fortbildningsfyllda dagar kan det behövas att koppla av och att träffa kolleger under avspända former. Ett utmärkt tillfälle att göra det är på Läkarförbundets Öppna hus på torsdag kväll från kl 18.00. Vi bjuder på mat och dryck samt underhållning, och du får se vårt fina hus på Villagatan 5. Platserna är begränsade, så anmäl intresse snarast.