DnB Nor har nu genomfört den tidigare aviserade affären och köpt majoriteten av aktier i SalusAnsvar AB. Läkarförbundet har därmed avvecklat sin roll som stor aktieägare i ett börsnoterat bolag och kan fokusera på kundrelationen med SalusAnsvar.

Ägarbytet innebär initialt inga stora förändringar – arbetet med försäkringar och bankaffärer kommer att fortlöpa. Vi ser att SalusAnsvar med den nya ägaren fortsatt kommer att utveckla produkter som passar våra medlemsgrupper.
Praktiskt innebär detta att drygt 9000 enskilda medlemmar i Läkarförbundet som varit aktieägare – tidigare sjukförsäkringstagare i Salus som 1996 fick möjlighet att anskaffa aktier när bolaget börsnoterades – nu sålt aktierna. Läkarförbundet och SalusAnsvar har på respektive hemsida lagt upp information om hur deklarationen av försäljningen ska ske.

Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med SalusAnsvar, och vi kommer även framdeles påverka bolaget för att utveckla produkter som passar Sveriges läkarkår.