I denna veckas nummer av Lancet publiceras en välgjord studie från International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Man finner att risken för cervixcancer ökar övergående för kvinnor som använder kombinerade p-piller. Detta är förvisso ingen ny kunskap, men den adderas till andra effekter – positiva och negativa – av p-pilleranvändning.
Det finns visat att p-piller kan ge ökad risk för hjärt–kärlsjukdomar, bröstcancer, stroke och blodpropp. Risken för endometriecancer, ovarialcancer och bröstcancer (!) minskar däremot vid p-pilleranvändning, enligt andra studier.
I en nyligen publicerad rapport bedöms den totala cancerrisken som lägre hos p-pilleranvändare än hos icke-användare. Solklart är dock att kombinerade p-piller skyddar mot oönskad graviditet och de därmed följande – och då betydligt större – riskerna för trombos, stroke och vissa former av cancer.
Så då var det dags igen, tänker man.
Studien kan mycket väl ge larmrapporter om p-piller i medierna, för den vetenskapliga bilden av p-piller är förvirrande och otydlig. Fältet är öppet för egna tolkningar och kvällspressjournalistik inriktad på lösnummerförsäljning.

Folkhälsoperspektivet faller ofta bort i den svenska, hetsiga, medierapporteringen.
Det är inte så överallt. I Nederländerna till exempel tar medierna en betydligt nyktrare position, och larmrapporterna rörande p-piller duggar inte lika tätt och är inte heller lika svart-vita som här.
Svenska läkare och barnmorskor har ett avgörande ansvar för att ge oberoende och balanserad information om kunskapsläget och ge patienten adekvat information som bas för hennes eget ställningstagande. Det är ingen lätt uppgift – men det är en utmaning vi alla måste ta på största allvar!

»Studien kan mycket väl ge larmrapporter om p-piller i medierna, för den vetenskapliga bilden av p-piller är förvirrande och otydlig.«