Livsmedel som passerat »bäst före-datum« anser de flesta vara olämpliga att äta och rentav skadliga för hälsan – trots att hälsoriskerna hänger mer på hantering och förvaring än på datummärkning. Vi är alltså mycket försiktiga med vilken mat vi äter men mindre noga med kvaliteten på de läkemedel vi stoppar i oss.
Allt fler köper receptbelagd medicin på Internet, men till skillnad från livsmedel går det inte att avgöra på utseende eller smak om preparaten är användbara och vad de egentligen innehåller. Man litar naivt på att det som köpts billigt och utan recept på nätet är detsamma som finns på det lokala apoteket.
Det är det ofta inte.

Enligt WHO är tio procent av de läkemedel som säljs på nätet förfalskade. Av det som säljs från Asien och Latinamerika kan närmare hälften vara förfalskat.
Andelen falska eller på annat sätt tveksamma mediciner tycks inte oväntat vara högst bland medel med missbrukspotential. Köpare av hormonpreparat eller psykofarmaka löper störst risk att få något annat än det man beställt. Men det finns även mätbara skillnader mellan helt legala generika och originalpreparat med samma substans.
I en pilotstudie i Science var Mercks simvastatin kvalitetsmässigt klart bättre än generiskt lika Internetkonkurrenter.

I länder med höga läkemedelspriser, som USA, köper många sina mediciner på nätet av ekonomiska skäl. Köparna kan dock
välja certifierade Internetapotek i Kanada som säljer originalpreparat, fast till lägre pris.
I Sverige är man, enligt Läkemedelsverket, mer ute efter att köpa vad man vill utan recept eller läkarinblandning. Hur problemet ska hanteras är oklart.

»Man litar naivt på att det som köpts billigt och utan recept på nätet är detsamma som finns på det lokala apoteket.«