Nyligen publicerade WHO sin »Rapport om den globala tobaksepidemin 2008«. Den visar att inte något av de 179 medlemsländer som granskats ännu lever upp till kraven i WHOs ramkonvention. Uruguay har kommit längst och tillämpar tre av de strategier som krävs – helt rökfria serveringar, gratis tobaksavvänjning och effektiva bildvarningar på cigarettpaketen.
Under 1900-talet dog 100 miljoner människor av rökning. Under detta århundrade kan antalet offer bli en miljard. Tobaksbruket är en riskfaktor för sex av världens åtta ledande dödliga sjukdomar och den största förebyggbara dödsorsaken.
Tobaksepidemin sprider sig explosionsartat i utvecklingsländerna, där det är fritt fram för tobaksbolagen att marknadsföra sina produkter – främst till kvinnorna, som hittills haft lägst andel rökare.
Vore det en infektionssjukdom som hotade att ta livet av en miljard människor skulle det göras enorma satsningar för att få fram ett verksamt vaccin. Här behövs inget vaccin.
New Yorks borgmästare Michael Bloomberg har finansierat delar av WHOs undersökningar och säger i rapporten: »Tobaken är världens ledande dödsorsak. Vi har beprövade metoder för att reducera tobaksbruket, men de politiska strategerna använder sig fortfarande inte av dem.«