Ett av Sovjetunionens sätt att hantera regimkritiker var att förklara dessa som psykiskt störda och därefter spärra in dem på mentalsjukhus. Denna – ur makthavarnas perspektiv – behändiga hantering upphörde först på 1980-talet, efter massiva internationella protester. Men själva grundidén, att den som kritiserar överheten inte kan vara vid sina sinnens fulla bruk, tycks ha dröjt sig kvar i det forna östblocket och har nyligen återuppstått på den medicinska fakulteten i Zagreb, Kroatien.
I konfliktens centrum finns den tidigare mycket ansedde kroatiske gynekologen Asim Kurjak, anlitad av bl a WHO. Hans internationella anseende är i dag helt förbrukat efter en rad avslöjanden om plagiat och andra allvarliga oegentligheter i forskning. Ställningen på hemmaplan har dock varit fortsatt stark, inte minst tack vare nära vänner som presidenten och rektorn på den medicinska fakulteten. Så när chefredaktören för Kroatiens relativt nystartade vetenskapliga tidskrift – den engelskspråkiga Croatian Medical Journal – kritiserade Kurjak och beslöt att ta bort två av hans falsifierade artiklar fick han stora problem. Efter en rad beskyllningar från universitetsledningen i Zagreb för att ha spridit ut falska uppgifter, skadat universitetets rykte och själv publicerat undermålig vetenskap, blev chefredaktören Matko Marusic anmodad att inställa sig till en hälsoundersökning.
Hans mentala hälsa skulle bedömas av tre psykiatrer utsedda av fakultetsledningen.

Internationella sammanslutningar för medicinska redaktörer och för publiceringsetik ( http://www.wame.org och http://www.publicationethics.org.uk ) har nyligen uppmanat alla medlemmar att reagera på försöken att avskeda och diskreditera Marusic. I BMJ 26 januari 2008 och i Croatian Medical Journal, 2008;49:8-11 finns flera artiklar som belyser denna beklämmande historia.

»Men själva grundidén, att den som kritiserar överheten inte kan vara vid sina sinnens fulla bruk … har nyligen återuppstått på den medicinska fakulteten i Zagreb …«