Pregabalin (Lyrica) är registrerat i Sverige för behandling av neuropatisk smärta men är i USA godkänt sedan ett halvår tillbaka för indikationen smärta vid fibromyalgi. En aktuell sammanfattning av diskussionen kring detta kontroversiella beslut publicerades nyligen i New York Times ‹http://www.nytimes.com/pages/health/index.html .
Enskilda doktorer med fibromyalgipatienter är inte oväntat för läkemedelsmyndighetens ställningstagande eftersom tillgängliga farmaka inte har helt övertygande effekter på smärta. Förskrivarnas uppfattning avspeglas i stigande försäljningssiffror för preparatet. Men flera grupper av läkare är mindre glada åt den nya indikationen.
Fibromyalgi är mer ett kroniskt smärtsyndrom än en patologiskt definierad sjukdom. För diagnosen krävs en ökad smärtkänslighet på ett antal kroppspunkter och ett typiskt förlopp. Några för åkomman specifika patologiska avvikelser eller laboratorietest finns inte. Bästa behandlingsresultat uppnås med multimodala vårdprogram som innefattar livsstilsförändringar, regelbunden motion, stressreduktion och terapier med KBT-inslag.
Det är just detta som pregabalinets kritiker skjutit in sig på. Fibromyalgi och en rad andra funktionella störningar med smärtor som huvudsymtom, till exempel irritabel kolon (IBS), är lika vanliga som svårbehandlade. Frikostig registrering av läkemedel för symtomkomplex gör att personer med funktionella störningar kan bli mer böjda att uppfatta sina besvär som en sjukdomsdiagnos. De blir därmed mer benägna att prova dyra och inte helt ofarliga mediciner än att följa ofta svårgenomförbara program för livsstilsförändringar.

Om kritikernas farhågor om en ökad medikalisering av funktionella tillstånd är befogade eller om nya läkemedel i stället leder till en snabbare återgång till arbete och hälsa vet vi först om några år. Att fler nya läkemedel för dessa tillstånd är på väg är dock helt klart.

»Om kritikernas farhågor om en ökad medikalisering av funktionella tillstånd är befogade … vet vi först om några år.«