I förra veckan presenterade EU-kommissionen ett förslag rörande sociala frågor. Här ingår det som tidigare kallades hälso- och sjukvårdsdirektivet, men som nu döpts om till patientdirektivet. Det ska reglera vad som gäller när patienter söker vård i annat EU-land.
Förslaget förtydligar att den allmänna sjukvårdsförsäkringen ska täcka vård i utlandet, med undantag för vissa större operationer. Sjukvårdsförsäkringen i ett land måste betala kostnaderna för vård i utlandet, men bara upp till den summa som motsvarar vad räkningen skulle ha gått på där hemma. Är kostnaden större får patienten stå för mellanskillnaden. Patienten måste dessutom själv betala sjukhusvistelsen, mat och resor.
Vilken sjukvård som kommer att ersättas avgör varje land, invånarna får endast ersättning för den sjukvård som finns i det egna landet. Endast godkända, evidensbaserade metoder kommer att ersättas. De patienter som söker vård i annat land ska bedömas efter medicinska kriterier – de går inte före i någon kö men får inte heller diskrimineras.
Detta förslag är ett resultat av många förhandlingar men kommer att diskuteras vidare. Det är viktigt att invånare i EU har rätt att söka vård i andra länder, men än kvarstår flera hinder.