Årets politikervecka i Almedalen slår alla rekord med ca 660 olika arrangemang anmälda. I år är det 40 år sedan Olof Palme för första gången stod på ett lastbilsflak i Almedalen och talade. Palme startade taltraditionen, men inte förrän i mitten av 1970-talet fick han sällskap av andra partiledare. I början av 1990-talet utvecklades Almedalsveckan med en dag avsatt för varje riksdagsparti.
Almedalsveckan har med tiden blivit Sveriges största politiska mötesplats, och förutom politiker deltar många andra som vill synas och påverka. Det ges tillfälle till att lyssna på många spännande talare och seminarier men också till informella samtal. Att få träffa en minister eller riksdagspolitiker på gatan och byta några ord är vanligt och mycket uppskattat.
Sveriges läkarförbund har varit med sedan 2004, och vi har successivt utökat våra aktiviteter. I år arrangerar vi sex olika seminarier. Det ger oss en unik möjlighet att inför beslutsfattare och opinionsbildare visa upp mångfalden och styrkan i läkarnas professionella organisation.

Patientsäkerhet står högt på Läkarförbundets agenda, och vi inleder på måndagen med ett seminarium kring denna centrala fråga. Vi kommer då att presentera vårt projekt om patientsäkerhet som dras igång i höst. I våras gjorde vi en undersökning bland medlemmarna och efterfrågade vilka faktorer som de anser vara viktiga för att uppnå hög patientsäkerhet. Vårdförbundet har gjort en liknande undersökning bland sina medlemmar, och resultatet av denna kommer också att presenteras.
En fråga som framstår som allt viktigare för Läkarförbundet är vilka hälsoeffekter pågående och kommande klimatförändringar har för vår befolkning och för andra länder. På ett seminarium som vi arrangerar tillsammans med Läkare för miljön kommer Elisabeth Lindgren, läkare och forskare som arbetat som rådgivare åt svenska regeringen, EU och WHO i dessa frågor, att presentera den kunskap som finns om klimatets hälsopåverkan. Vi hoppas på en spännande debatt mellan fyra inbjudna riksdagspolitiker om hur vi motverkar och anpassar oss till förändringarna.
På tisdagen kommer vi också att diskutera de olika vårdvalssystem som landstingen nu tar fram för primärvården. Vi har på Läkarförbundet gjort en jämförande analys av de tre vårdvalsmodeller som nu finns – i Halland, Stockholm och Västmanland – och resultatet av denna kommer att presenteras på seminariet. Analysen redogör för de effekter som införandet av vårdvalen har inneburit både för läkarna och för patienterna. I analysen ingår intervjuer med läkare som arbetar i de olika landstingen.
Tillsammans med Tandläkarförbundet och Vårdförbundet har vi under de senaste åren lyft fram frågan om den ökande andelen överviktiga och feta barn. På onsdagen arrangerar vi ett gemensamt seminarium, dit vi bjudit in dem som möter barnen i deras vardag – lärare, skolläkare, skolsköterskor och barntandläkare. Vad anser de behöver göras? Detta kommer de att diskutera med politiker från både kommun, landsting och riksdag.

Regeringen kommer under hösten att tillsätta en utredning om vård för papperslösa och gömda flyktingar. För en tid sedan gick Socialdepartementet ut med förslag till direktiv till utredningen, och dessa är nu på delning i regeringskansliet. Nu gällande lagstiftning särbehandlar och utestänger vissa människor från hälso- och sjukvård, vilket inte är förenligt med grundläggande mänskliga rättigheter.
På torsdagen kommer vi i ett seminarium att presentera förslag på hur direktiven skulle kunna vägleda en förutsättningslös utredning. Sverige är ett av de länder som i dag har hårdast krav. Att ge vård till papperslösa har inget med flyktingpolitik att göra.
I höst presenterar regeringen den hett efterlängtade forskningspolitiska propositionen. Läkarförbundet har tillsammans med nio andra förbund inom Saco överlämnat en skrivelse till statssekreteraren på Utbildningsdepartementet om hur vi kan säkra den kliniska forskningen. Hur detta ska uppnås kommer att debatteras på torsdagen.
Läkarförbundet kommer att synas i Almedalen, och vi gör vårt bästa för att föra ut läkarnas åsikter.