Om två veckor har Läkarförbundet sitt årliga fullmäktigemöte. Då samlas drygt 140 förtroendevalda läkare från hela landet för att under två dagar diskutera och formulera förbundets övergripande politik. Även i år sätts nytt rekord i antal motioner, 73, jämfört med 42 förra året.
Motionerna handlar om traditionellt fackliga frågor men också om professionella frågor. Några exempel: fler kurser i löneförhandling för medlemmar, vad händer med läkarnas arbetsmiljö i vårdvalssystemen, införande av en nationell vårdplatsgaranti, och läkares fortbildning. Förra året infördes utskottsarbete, vilket föll väl ut och är en förutsättning för att ordentligt hinna diskutera alla motioner och verksamhetsplanen.
Styrelsen presenterar en proposition till fullmäktige – ett förslag till revision av Läkarförbundets etiska regler. Då kommer frågan om att läkare aldrig får medverka till att aktivt påskynda döden att diskuteras. Alla handlingar finns att läsa på http://www.lakarforbundet.se