Användningen av brett verkande antibiotika har minskat. Det visar Stramas mätning av antibiotikaanvändningen på 68 svenska sjukhus. Nu används allt oftare mera riktad behandling, till exempel penicillin, som inte driver på utvecklingen av resistenta bakterier lika mycket.
Andelen brett verkande cefalosporiner har minskat från 37 till 28 procent, och andelen antibiotika med smalt spektrum ökade från 15 till 27 procent från 2006 till 2008.
Vi har alltså tagit ett rejält kliv i rätt riktning mot en klokare användning av antibiotika. Fortfarande finns dock en överanvändning av cefalosporiner, som är en riskfaktor för spridning av multiresistenta bakterier. Andelen patienter som fick för lång antibiotikaprofylax i samband med kirurgiska ingrepp är också fortfarande hög, enligt Strama.
Multiresistenta bakterier är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Överanvändning av antibiotika måste fortsätta att minska.