I förra veckan lämnade Yttrandefrihetskommittén ett delbetänkande som innehåller ett avsnitt om meddelarfrihet i den offentliga vården. Läkarförbundet välkomnar den utvidgning som förslaget innebär men ser samtidigt att det krävs ytterligare förbättringar.
Disciplinansvar för kommunanställda regleras numera i kollektivavtal. Det innebär att disciplinåtgärder mot kommunanställda inte är myndighetsutövning. Effekten blir att repressalier mot kommunalt anställda som medverkat i ett grundlagsskyddat medium inte är straffbara.
Tyvärr har många läkare och andra landstingsanställda drabbats av olika repressalier efter att ha påtalat missförhållanden på sin arbetsplats.
Kommitténs förslag är en utvidgning inom det straffrättsliga området. Det innebär att kommunanställda i praktiken får samma skydd mot brott mot repressalieförbudet som statsanställda.
Vad är det då som fattas? Jo, med införandet av vårdval kommer privata bolag att bedriva offentligt finansierad vård med i princip samma förutsättningar som offentligt drivna. Den meddelarfrihet som gäller i offentlig vård är en mycket viktig del av de anställdas rättigheter. I ett vårdvalssystem bör denna rättighet även gälla de privatanställda med undantag för företagshemligheter och det som anges i sekretesslagen.