Få har väl missat den senaste tidens kritik av Försäkringskassans ärendehantering. Justitieombudsmannen, JO, har instämt i kritiken. JO konstaterar att Försäkringskassan har åsidosatt de förvaltningsrättsliga kraven vid sin omorganisation, kraven som ställs på myndigheten bland annat i frågor som rör snabbhet, service och tillgänglighet.

Vi läkare har också drabbats av dessa problem. Försäkringskassans tillgänglighet är nu under all kritik. Det gäller inte minst när det begärs in kompletteringar av det medicinska underlaget för beslut om arbetsförmågan. En vardag med alltför allmänna hänvisningar via webbplats och telefonsvarare, eller att personer – i de fall då de alls finns namngivna – aldrig lyfter på luren.

Försäkringskassan fick förra veckan order av regeringen om att utforma ett slags servicekontrakt med medborgarna. Kontrakt ska utlova bättre tillgänglighet och återkoppling.
Hoppas att det hjälper oss att få kontakt också.