Läkarförbundet har lämnat synpunkter på betänkandet »Självständiga lärosäten«.
Att landets universitet och högskolor måste få en friare ställning håller förbundet med om. Dock avstyrker vi förslaget om lokala anställningsordningar och en lokal befattningsstruktur. Här är en nationell reglering bra för ett jämförbart och opartiskt system, samtidigt som förutsägbarheten i karriärgången blir större.
På tvärs mot utredningen vill vi ha kvar sakkunnigförfarandet vid tillsättningar. Bättre vore att snabba upp och förenkla förfarandet än att avskaffa det. Ovanstående förslag riskerar att leda till minskad rörlighet mellan lärosäten, i en tid då rörligheten redan anses vara för låg inom högskolan. Vi menar också att rätten att överklaga beslut i anställningsärenden till Överklagandenämnden för högskolan måste vara kvar. Det är ett sätt att bevara rättssäkerheten vid anställning.
Frågan om de kombinationsanställdas villkor kräver ytterligare utredning. Konstruktionen är avgörande för att läkare och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården ska kunna kombinera klinisk tjänstgöring med forskning och utbildning.