Regeringen ska satsa 227 miljoner kronor under den kommande treårsperioden för att påbörja genomförandet av en nationell cancerstrategi. Budgettillskottet ska användas till att bygga upp organisationen kring tre till fem regionala cancercentrum (RCC).
RCC som ska ges ett särskilt ansvar för att utveckla och sprida kunskap om nya behandlingsmetoder, dessutom svara för den allra mest specialiserade cancerdiagnostiken och cancerterapin.
Bildandet av RCC innebär en centralisering av cancervården. I dag finns en stor samlad kompetens på länssjukvårdsnivå och väl fungerande struktur som riskerar att försvinna om centralisering av behandlingar drivs för hårt. Det får inte finns ekonomiska hinder för samarbete och för det gemensamma ansvaret för vård, utveckling och klinisk forskning.