EU:s ordförande Fredrik Reinfeldt och president Barack Obama enades vid toppmötet förra veckan om att tillsammans upprätta en arbetsgrupp för att bekämpa multiresistenta bakterier.
Arbetsgruppen ska arbeta med frågor som rör rationell användning av antibiotika och hygien inom vården. Den ska också hitta drivkrafter för forskning och utveckling av nya antibiotika. Dessutom ska gruppen arbeta med användningen av antibiotika inom djursektorn.
Inom dessa områden ska gruppen ta fram en handlingsplan med aktiviteter som ger mervärden på global nivå. Gruppen ska följa upp aktiviteterna genom regelbundna resultatrapporter.
EU tillsammans med USA, och med stöd från WHO, kan vara det starka ledarskap som krävs för att få bukt med ökningen och spridningen av antibiotikaresistens som ett globalt problem. EU:s smittskyddsmyndighet ECDC bedömer det som det allvarligaste hälsohotet i Europa. Sannolikt är problemet ännu större i u-länderna.