För en dryg vecka sedan presenterade SKL sin ekonomirapport som pekar på att kommuner och landsting går med 1 miljard i underskott 2009. Med regeringens tillskott på 17 miljarder nästa år kommer sektorn då att redovisa ett överskott på drygt 3 miljarder.
SKL bedömer läget som bättre än förväntat, men varnar för sämre tider framöver. Dessutom påpekar SKL att ekonomin påverkas av den stundande avtalsrörelsen och betonar att alla parter ska visa samhällsansvar. Att det blir en avtalsrörelse med små ekonomiska utrymmen förstår vi också. Anmärkningsvärt är dock att SKL i en debattartikel i DN varnar för att säga upp avtalet med Vårdförbundet. De har ett treårigt avtal som löper ut i mars 2011, där det sista året är uppsägningsbart.
Självklart kan man föra en diskussion om den möjligheten. Men att föra fram det i en debattartikel, utan att kontakta Vårdförbundet, är minst sagt anmärkningsvärt. I svåra tider måste partsrelationerna värnas för att vi alla ska kunna ta ansvar. Men SKL visar prov på dåligt omdöme och det skapar inte de bästa förutsättningarna. Vi förutsätter att fortsatta partskontakter sköts på sedvanligt sätt – inte via media.