Karolinska universitetssjukhuset ska överklaga Arbetsmiljöverkets beslut att Stockholms läns landsting ska betala 300 000 kronor i vite, detta varje gång som sjukhuset har överbelagt sina vårdplatser utan att först ha bedömt arbetsmiljöriskerna för personalen.
Från sjukhusets ledning säger man att de kan tvingas göra listor över anställda som måste avskedas för att klara att betala summorna, något som skulle drabba patientsäkerheten. Trots att det är landstinget som tvingas betala, inte det enskilda universitetssjukhuset.
Vad som verkligen behövs är att ansvariga landstingspolitiker över hela landet gör något åt den ohållbara situation vi påtalat en längre tid, och som bara förvärras.
Neddragningen av vårdplatser har gått alldeles för långt med stora arbetsmiljöproblem som följd. Bra att Arbetsmiljöverket ställer krav. Karolinska borde fundera över hur man kan undvika att betala vite i stället för att hota med uppsägningar. Vad som verkligen hotar patient­säkerheten är de ökade risker som överbeläggningarna innebär, inte hot om avsked.