På valborgsmässoafton avslutade Läkarförbundet förhandlingarna med SKL och slöt ett nytt löneavtal för 2010–2012. Det garanterade utfallet blev 3,5 procent på två år, vilket innebär
2 procent från den 1 april 2010 och 1,5 procent från den 1 april 2011. Det är i nivå med andra avtal på arbetsmarknaden.

Årets nyhet är en satsning på AT-läkarna och vikarierande läkare. För dem höjs lägstalönen med 6,4 procent till 25 000 kr/månad från och med 1 april. Nästa år tas lägstalönen bort och ersätts av individuell och differentierad lön, vilket vi bedömer kommer att gynna AT-läkarna. Tillsammans med arbetsgivaren kommer vi att arbeta med att förbättra löneprocessen för dem fram till nästa år.
En positiv nyhet är att föräldrapenningtillägget, på 10 procent av månadslönen, förlängs från 90 dagar till 150 dagar.
Vi är glada att ha kommit i mål med ett avtal som innehåller en bra nivå samt några specifika satsningar, trots ett svårt utgångsläge.