Sverige har anmälts till EU-kommissionen. Anledningen är att en Europaläkare inte fick svensk specialistkompetens i allmänmedicin. Kommissionen har därför inlett en prövning av eventuell överträdelse av EU-rätten.
EU-kommissionen signalerar nu att Sveriges hantering av Europaläkare inte är förenlig med direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer.
I Sverige har vi både Europaläkarkompetens och specialistkompetens i allmänmedicin. Kommissionen anser att två kategorier för samma kvalifikation strider mot direktivet.
Läkarförbundet har utförligt förklarat att det rör sig om två olika kompetenser. Den svenska regeringen ska svara EU-kommissionen före den 1 december. Om svaret inte ändrar EU-kommissionens uppfattning kan ärendet föras vidare till EU-domstolen.
En fällande dom kan ge dryga böter fram till dess att Sverige anpassat sig till EU-rätten.
Allmänmedicin är i dag ingen egen specialitet inom EU. För att erkännas som specialitet i yrkeskvalifikationsdirektivet krävs att två femtedelar av länderna inom EU har denna specialitet. Läkarförbundet kommer oavsett utfall i Bryssel att verka för att värna om vår specialitet, som är viktig för att säkerställa hög kvalitet i hälso- och sjukvården.