I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling, likaså handboken i samma ämne, saknar Läkarförbundet bland annat definitioner om tidsperspektivet.
Till exempel undrar vi hur progressiva sjukdomar och sjukdomar med skovvist förlopp ska bedömas? Innebär en progressiv eller skovvis sjukdom att den är livshotande redan i tidig fas eller lugnt skede till exempel vid tidig cancer, amyotrofisk lateral skleros, eller lugnt skede av myasthenia gravis. Vi undrar om tillståndet anses livshotande först när behov av livsuppehållande behandling infunnit sig?

Läs Läkarförbundets remissvar på webbplatsen: http://www.slf.se/Vi-tycker/Remisser/Remissvar/