Vi på Läkarförbundet har med förfäran tagit del av rapporteringen om de rättsövergrepp som skett i Bahrain mot läkarkollegor och annan vårdpersonal. Personal som nyligen dömdes till långa fängelsestraff för att ha vårdat skadade demonstranter på sjukhus. Domarna gäller bland annat att de påstås ha deltagit i upplopp för att störta regeringen.
Efter internationella påtryckningar har åklagarmyndigheten i Bahrain nu beordrat en civil domstolstol att ta om rättegången som dömde 20 läkare och sjuksköterskor till mellan 5 och 15 års fängelse.
Förra veckan höll World Medical Association ett möte i Montevideo, Uruguay, där bland andra Läkarförbundet var representerat. Redan första dagen utfärdade WMA en så kallad emergency resolution. I den kritiseras den tidigare rättegångens brist på opartiskhet. Det har bland annat inneburit att de åtalade förvägrats möjlighet att försvara sig mot anklagelserna och att advokaterna inte fått tillfälle att ställa frågor till vittnen.
Det togs heller ingen hänsyn till det faktum att vårdpersonalen på ett hedrande sätt följde sin yrkesetik och Genèvedeklarationen. De åtalades och advokaternas klagomål över kränkningar och övergrepp har heller aldrig utretts.
I resolutionen krävs att vårdpersonalen ges en offentlig och rättvis rättegång, med internationella observatörer på plats. Observatörer som även tillåts ha privata möten med de anklagade. På så sätt kan Bahrain visa en upprörd omvärld att framtida rättegångar i landet skipar rättvisa, heter det i resolutionen.