World Medical Association, WMA, uppmanar den syriska regeringen att sluta trakassera vårdpersonal under de regimkritiska demonstrationerna. Uppmaningen framförs i anslutning till en rapport från Amnesty International förra veckan. I rapporten konstateras det att läkare i Syrien tvingas bli ett »instrument för förtryck« av regimen.
Enligt WMA är det helt förkastligt att läkare i Syrien tvingas välja, antingen vara regeringstrogna eller sätta patienterna först. Läkarorganisationen kräver att den syriska regeringen nu klart instruerar vårdpersonal att ge alla människor nödvändig vård, oavsett religiös eller politisk hemvist.
Regeringar måste alltid kunna garantera att läkare kan utföra sin yrkesetiska plikt att ta hand om sjuka och skadade under alla omständigheter. Det förutsätter att läkare får möjligheter att möta patienter under betryggande former och ges tillgång till behövlig utrustning så att de kan utföra sin professionella gärning, skriver WMA.
Sveriges läkarförbund är en av hundra nationella medlemmar som står bakom WMA:s krav.