Slovakiska läkare har nu avslutat sina protester och återgått i arbete. Den 3 december tecknade regeringen äntligen ett avtal om att höja lönerna. Bakgrunden är att det i Slovakien rått undantagstillstånd efter att 2 000 läkare hotat att säga upp sig på grund av dåliga löner. I sitt missnöje lämnade de in sina avskedsansökningar om inte staten gick med på kraven. Läkarna protesterade också mot dålig arbetsmiljö och underbemanning, vilket får yngre läkare att fly landet. Undantagstillståndet gjorde att läkarna som vägrat arbeta riskerade att dömas till böter, till och med fängelsestraff.

Med anledning av situationen i Slovakien utfärdade CPME i slutet av november en deklaration som tog ställning för läkarnas rättigheter. CPME är en läkarorganisation som representerar 27 europeiska länders läkarorganisationer, inklusive Sveriges läkarförbund.
Med deklarationen riktade CPME en skarp protest mot den slovakiska regeringens tillvägagångssätt. CPME uppmanade Slovakiens beslutsfattare till sans och att lösa problemen som uppstått genom fortsatta diskussioner.
Slovakiens premiärminister Iveta Radicová har skyllt på eurokrisen när hon förklarat att undantagstillstånd infördes på 15 statliga slovakiska sjukhus runt om i landet.

Enligt uppgift från den tjeckiska läkarorganisationen har den slovakiska regeringen försökt rekrytera strejkbrytare från omkringliggande länder. Den tjeckiska läkarorganisationens president, Milan Kubek, har i en skrivelse till organisationens medlemmar påtalat det oacceptabla i att anta ett sådant erbjudande. Det vore både oetiskt och stridande mot kollegialiteten, skriver han och fortsätter:
»Våra slovakiska kollegor är inte ansvariga för de eventuella risker som uppstått när det gäller patienternas hälsa och säkerhet. Ansvaret ligger på den slovakiska regeringen som förslösat flera månader i stället för att lösa krisen.«
Genomsnittslönen för en läkare i Slovakien är 760 euro (6 900 kronor). Läkarfacket har krävt löner på motsvarande 10 000–20 000 kronor, men så mycket får de inte, enligt uppgifter från nyhetsbyrån AFP.